Edegem

Kiezen voor PVDA+d!Em is kiezen voor een open, dynamische en sociale oppositie!

Dankzij onze ‘straat-raad-straat’ betrekken we iedereen bij het beleid. We luisteren naar jouw noden en voorstellen en brengen die naar de gemeenteraad, samen met onze oplossing. Daarna komen we met het resultaat terug bij jou en bekijken we hoe we hiermee verder kunnen gaan.

Uit onze Grote Bevraging zijn vele noden naar voor gekomen, zoals toegankelijke en betaalbare dienstverlening. Om dit te realiseren stoppen we de privatiseringen die alles duurder en minder mensgericht maken en brengen we de geprivatiseerde diensten terug in openbare handen.

Niet de immobiliënsector maar jij bepaalt hoe Edegem er moet uitzien. Samen met jou gaan we voor een goed mobiliteitsplan met betere voet- en fietspaden, minder files en minder sluipverkeer. We ondersteunen milieuvriendelijke initiatieven en bewaren de resterende open ruimten. Met een gratis ecopark en het inzetten van meer gemeentepersoneel maken we Edegem nog netter en mooier.

Het politiek gegraai wordt verleden tijd dankzij een burgemeester en schepenen die het besturen van Edegem als hun enige taak zien.

André van Ekelenburg, lijsttrekker PVDA+d!Em

Dit is jouw beweging