Lier

New kids in town

De PVDA is anders. Wij doen op een unieke manier aan politiek. We noemen dat straat-raad-straat. We pikken problemen op in de wijken (straat). Die brengen we dan op de gemeenteraad, waar we een oplossing voorstellen (raad). Dat debat koppelen we dan opnieuw terug naar de wijk (straat). En ondertussen mobiliseren we mensen om niet af te wachten, maar zelf de dingen te veranderen.

Wij geloven in de kracht van mensen. Wij strijden van onderuit, we zetten mensen in beweging om voor hun rechten op te komen. Of dat nu voor een degelijk pensioen, tegen langer werken of voor inspraak van de burger in een nieuw project is. Wij zijn geen graaiers of postjespakkers. Onze verkozenen staan hun zitpenningen af en blijven leven aan een gewoon loon.

Lier staat voor heel wat uitdagingen. Die moeten aangepakt worden vanuit een sociale visie op de stad: een stad op mensenmaat, niet op centenmaat. Veel mensen zijn op zoek: op zoek naar betaalbaar wonen, betaalbare en goede zorg voor ouderen, een aangename en veilige leefomgeving. De PVDA wil ijveren voor sociale voorzieningen die hier een antwoord op geven.

Nick Mertens,
lijsttrekker PVDA Lier

Volg ons op Facebook

Dit is jouw beweging