Schoten

In oktober neemt PVDA Schoten deel aan de verkiezingen met de ambitie om minstens één verkozene te behalen.

Wij gaan voor een grondige wijziging van het beleid met meer inspraak van onderuit. Om de gemeente te heroveren op de bouwpromotoren en de achterkameraars. Open en transparant. Een gemeente op mensenmaat, niet op centenmaat.

We kiezen voor een gemeente die niet palavert over betaalbaar wonen maar dit daadwerkelijk realiseert.

We kiezen voor een gemeente waar de rusthuizen en serviceflats betaalbaar zijn. Na een leven van arbeid en sociale bijdrage hoeven onze kinderen zich niet dubbel te plooien om de rusthuisrekening te betalen.

We kiezen voor een gemeente die de armoede wil bestrijden door werklozen te begeleiden naar aangepast, betaald werk en door mensen met financiële problemen te helpen met advies.

We kiezen voor een gemeente met een mobiliteitsplan met de hoogste aandacht voor de volksgezondheid en het ecosysteem. Openbaar vervoer dat rekening houdt met bereikbaarheid en frequentie.

We kiezen voor een gemeente met meer aanbod van diensten en gemeentelijke dienstencentra in elke wijk.

We kiezen voor een gemeente die kansen geeft aan jongeren door ontmoetingsplaatsen te creëren in elke wijk en door hen te betrekken bij het overleg. Als je samen met ons daar verandering in wil brengen, stem dan op de PVDA.

Jitske Eekman, lijsttrekker PVDA Schoten

Volg ons op Facebook

Dit is jouw beweging