Skip to content

Bewoners en leden PVDA Hemiksem voeren actie voor verkeersveiligheid - Antwerpen

Bewoners en leden PVDA Hemiksem voeren actie voor verkeersveiligheid - Antwerpen

Zaterdag 29 mei voerde een 30-tal bewoners van Hemiksem actie aan de overweg op de grens Hoboken-Hemiksem aan de Sint-Bernardsesteenweg voor meer verkeersveiligheid. De overweg en het smalle fietspad is al jaren een doorn in het oog van de bewoners van Hemiksem en Schelle. De actie was een initiatief van de PVDA met steun van het verkeersplatform van ACV-Rupel.

De fietsers brachten de onveiligheid aan de overweg in beeld. Een probleem dat al jaren aansleept. Er is de belofte van de overheid om te investeren op dit zwarte punt. Maar de actievoerders willen dat er spoed wordt achter gezet. De situatie is nu al onhoudbaar met overweg, zijwegen, voorsorteren van wagens slechte signalisatie en tweerichtings-fietspad. Bovendien wordt de overgang nog complexer door de aansluiting aan de nieuwe fietsostrade tegen 2022.

Werner Geboes van het Verkeersplatform ACV: "Om de zichtbaarheid en veiligheid van de fietsers te waarborgen, zou er verkeerslichten moeten geplaatst worden. Zo kan het niet verder."
Dennis De Meyer van PVDA-Hemiksem zette vooral in op de verbreding van het fietspad: "Naast de noodzakelijke werken aan de overweg, moet er bijkomend geïnvesteerd worden in het fietspad zelf op het grondgebied van Hoboken tussen de spoorweg en de Groenstraat. Dit fietspad is duidelijk te krap voor tweerichtingsverkeer waarbij fietsers elkaar moeten kruisen. Bovendien wordt het ook gebruikt door voetgangers bij gebrek aan voetpad. Dit fietspad kreeg al in 2017 een score van 4 op 10 in de fietsbarometer van de Provincie Antwerpen. De bewoners van Hemiksem/Schelle die het fietspad als verbindingsweg gebruiken, wachten nu al 4 jaar op verbetering."

PVDA zal de komende maanden aankloppen bij de Provincie Antwerpen, gemeentebesturen en Vlaamse overheid om vaart te zetten in het dossier.

Fotoverslag