Skip to content

De sociale zekerheid is onze Notre Dame. Handen af!

De sociale zekerheid is onze Notre Dame. Handen af!

“Wij komen op voor een goed pensioen, van minstens 1.500 euro netto en voor eerlijke belastingen. Géén kilometertaks of andere groene taksen voor de bevolking, maar zorgen dat iederéén zijn belastingen betaalt, ook multimiljonairs en multinationals." Dit zei PVDA-voorzitter Peter Mertens op 1 mei 2019 in Antwerpen. Lees hier zijn volledige speech.

Een strijdbare en feestelijke eerste mei aan allen.

1 mei is altijd een dag van sociale strijd geweest.

Een dag van verzet tegen onrecht.

Een dag waarop wij samen op straat komen voor sociale rechtvaardigheid.

1 mei is ook de dag waarop wij gestart zijn met het bouwen van onze eigen kathedraal.
De kathedraal van de sociale zekerheid.

Die kathedraal is er niet zo maar gekomen. Ze is opgebouwd, steen per steen.

De sociale zekerheid. Met een ziekteverzekering voor iedereen. Met betaald verlof. Een eerlijk pensioen. Die rechten hebben wij samen afgedwongen.

Minimumpensioenen van 1500 euro, niet in woorden maar in daden

Beste vrienden en kameraden, zij die spreken over nettoloon in deze kiescampagne willen onze kathedraal naar beneden halen.

Zij die spreken over nettoloon, willen dat we opnieuw een rondje inleveren op kosten van onze sociale zekerheid. Zij willen dat de patronale bijdragen aan de sociale zekerheid nog maar eens verminderen.

Wel, mijnheer De Wever. Wel, mevrouw Rutten. Laten we duidelijk zijn. Wij zeggen: no pasaran. Handen af van onze sociale zekerheid! Handen af van de bijdragen aan onze sociale zekerheid.

Want het begint met het uithollen van de financiering, het begint met de verzekering zelf, en voor je het weet staat de hele Notre Dame in brand.

Na 20 jaar neoliberaal afbraakbeleid hebben wij de laagste pensioenen van al onze buurlanden. In Duitsland liggen de pensioenen 85 euro per maand hoger.

In Nederland krijgen werknemers, voor hetzelfde werk, voor dezelfde loopbaan zelfs bijna 600 euro meer. Dat is een schande.

Wij hebben recht op een volwaardig pensioen.

Het is onaanvaardbaar dat in een welvarend land als België één op vijf gepensioneerden in armoede leeft.

Wij willen een pensioen van minstens 1500 euro netto. Dat is waar wij voor staan.

Vier op vijf Belgen steunt ons voorstel, blijkt uit peilingen.

Toen ik dat voorstel voor het eerst lanceerde, op ManiFiesta, september 2017, stonden wij alleen. Samen met de vakbonden. Ondertussen hebben alle partijen ons voorstel overgenomen, van de sp.a en de CD&V tot en met de N-VA.

Maar wie gelooft die partijen nog?

Als de pensioenen vandaag zo laag zijn, dan heeft dat met beleidskeuzes te maken. Van deze regering. Maar ook van de regeringen voordien. Keuzes van regeringen met N-VA, met CD&V, en met sp.a. Wij zijn het generatiepact niet vergeten. Wij zijn niet vergeten hoe de regering-Di Rupo in 2012 het mes heeft gezet in het vervroegd pensioen en de gelijkgestelde periodes.

Ook de CD&V is nu plots voorstander van 1500 euro pensioen. Vier WEKEN voor de verkiezingen? Maar wat heeft CD&V dan de voorbije vier JAREN zitten doen?

Deze regering heeft de pensioenbonus afgeschaft, de gelijkgestelde periodes verder uitgehold, en de pensioenen verlaagd. Dat is de waarheid.

Geloof ze dus niet, al die mooie voorstellen. De houdbaarheidsdatum van die verkiezingsbeloftes is beperkt tot 26 mei, de dag van de verkiezingen.

Wij zeggen voor de verkiezingen en na de verkiezingen hetzelfde.

Ik garandeer jullie één ding:

Wij zullen in het parlement op tafel kloppen voor hogere pensioenen. En wij zullen blijven actievoeren, van onderuit en allemaal samen.

Geen woorden, maar daden. Daarom is een sterke PVDA nodig in het parlement.

Wij willen geen liefdadigheid, wij willen eerlijke belastingen

Het dak van de Notre Dame is afgebrand. En wat gebeurt er dan? De multimiljonairs lopen elkaar voor de voeten om miljoenen euro’s te schenken. Miljoenen euro’s, die ze blijbaar toch in overvloed hebben.

Meer nog. Die miljoenen euro’s die ze voor het licht van de camera’s geven, die zijn fiscaal aftrekbaar. Echt. Ik verzin het niet. Fiscaal aftrekbaar. Hoe pervers is dat zeg.

Gisteren hebben ze een paar zeehonden gered. Vandaag redden ze het dak van de Notre Dame. En morgen gaan ze misschien een paar arme dakloze sloebers redden. Allemaal fiscaal aftrekbaar.

Dat soort wilde-weldoeners-liefdadigheid is geen zekerheid, beste vrienden en kameraden. We hebben geen liefdadigheid nodig. Wij hebben nodig wat Rutger Bregman begin dit jaar aan de miljardairs van deze planeet in Davos ging zeggen: betaal verdorie gewoon uw belastingen!

Eerlijke belastingen. Daar bouw je ecologische en sociale kathedralen mee. Daar bouw je openbaar vervoer mee dat werkt. Daar bouw je zorg mee en onderwijs.

Eerlijke belastingen. Dan kan je er voor zorgen dat er geen enkel kind nog met een lege boterhamdoos naar school moet. Geen enkel kind, mevrouw Homans. Geen enkel kind.

En neen, mijnheer De Wever, en neen, mevrouw Rutten, de belastingdruk is niet eerlijk verdeeld. Omdat er aan de top gewoon géén belastingdruk is.

Gewone sterverlingen, ja, die betalen belastingen. Maar dan de top? Albert Frère was een van de rijkste Belgen. Misschien wel de rijkste. Had een fortuin verzameld. Weet je hoeveel zijn erfgenamen hebben opgestreken? 6,6 miljard euro. Wow.

En weet je hoeveel belastingen ze daarop betaald hebben? Nul euro.

Niets dus. Dat is onvoorstelbaar. Zelfs de aandeelhouders van GBL, het bastion van de familie Frère, vinden dat wat erover. “Waarom betaalt de familie Frère geen erfbelasting? Dit is pure onderkruiperij. Hebben jullie geen maatschappelijke verantwoordelijkheid?” Dat zegt niet Peter Mertens. Dat zeggen de aandeelhouders zelf.

Met het geld dat Sofina ontwijkt, zo rekent het FAN uit, kunnen we bijna 3.000 sociale woningen bouwen.

Met de cadeaus die Delhaize krijgt, kunnen we 4.500 extra plaatsen creëren in kindercrèches.

En ga zo maar door.

Zo kan het niet verder, beste vrienden. Het is tijd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Het is tijd dat de fiscale achterpoortjes voor de grote multinationals gesloten worden.
Ik hoor dat geen enkele andere partij zeggen. Wij zeggen dat wel. Je kan niet lullen over eerlijke belastingen, als je de achterpoortjes voor de multinationals niet wil sluiten. Geen woorden, maar daden. En ook daarom moeten wij naar dat parlement, vanaf 26 mei.

De nuttige stem, is de stem voor de locomotief op links

Beste vrienden en kameraden, onze campagne loopt goed. Bij de vorige verkiezingen, in 2014, telden we 8.000 leden. Vandaag tellen we meer dan 16.000 leden, dat is dubbel zoveel. En naast die 16.000 leden zijn er ook nog eens duizenden en duizenden vrijwilligers op pad in de campagne. Overal is er enthousiasme.

Dat zie je ook in de peiling. Nu is ons moment!

Maar het gaat niet vanzelf komen. De komende drie weken zijn cruciaal, dat weten we allemaal. Wij hebben 60.000 stemmen nodig en daar gaat élke stem bij tellen. Elke stem. En daarom gaat jouw stem mee het verschil maken.

De nuttige stem is de stem voor de locomotief op links.

De nuttige stem is de stem die na na de verkiezingen niet als pasmunt dient voor een postjeshuwelijk met Open VLD zoals in Oostende, of met de  N-VA zoals hier in Antwerpen.

De nuttige stem is de stem die geen blad voor de mond neemt, is de stem die rebels is met een groot sociaal hart.

De nuttige stem is de stem voor eerlijke politiek, voor verkozenen die bewust werken aan een doorsnee werknemersloon.

De nuttige stem is de stem voor de solidariteit en de samenwerking, tegen de splitsing van ons land, tegen de splitsing van de sociale zekerheid.

De nuttige stem vandaag is de stem voor de PVDA.

Nog drie weken, beste vrienden en kameraden.

Stem met je hart, stem PVDA, en dan breken we op 26 mei door in het parlement!