Skip to content

Personeel provincie bedreigd door startnota De Wever

Personeel provincie bedreigd door startnota De Wever

De Startnota van Bart De Wever voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering is een bedreiging voor de toekomst van het personeel van de provincies. “Met sterke Vlaamse en lokale overheden kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan”, staat er letterlijk te lezen. Wat er gebeurt met de 1600 werknemers van de Provincie Antwerpen? Niets is duidelijk en het personeel maakt zich na de besparingen van de afgelopen jaren opnieuw ernstige zorgen. PVDA-provincieraadslid Rudy Sohier zal met de werknemers en de vakbonden opkomen voor hun toekomst.

Het provinciepersoneel levert heel wat diensten aan de bevolking. “Het provinciale onderwijs, de provinciale parken en de fiets-o-strades zijn de bekendste”, zegt Rudy Sohier. “Machtspolitici doen vaak neerbuigend over de provincies, maar er zijn heel wat culturele en sociale diensten die de provincie biedt. De ervaring en expertise die aanwezig is bij het provinciepersoneel zal grotendeels verloren gaan als dit bestuursniveau, zonder enige visie, van tafel geveegd wordt.”

“De provincie Antwerpen is trouwens niet aan haar proefstuk toe”, weet Rudy Sohier. “Het gewaardeerde Gouverneur Kinsbergencentrum voor jongeren met ontwikkelingsstoornissen moest in de vorige legislatuur al afslanken en de overheveling van de drie provinciale musea naar de stad Antwerpen veroorzaakte veel personeelsproblemen en een enorme schuldenberg”
De voorbije decennia hebben de provincies al heel wat taken overgeheveld naar Autonome Provinciebedrijven (APB’s). Daardoor is ook in die diensten steeds meer een managementslogica binnen geslopen. “Die managementslogica heeft negatieve gevolgen voor het personeel en dat zorgt voor onrust”, vult Rudy Sohier aan. “Het risico bestaat dat zo waardevolle mensen weg gaan.” Werknemers vinden immers stabiliteit, jobzekerheid en inkomenszekerheid belangrijke redenen om gemotiveerd te kunnen werken.

Volgens Rudy Sohier is dit de zoveelste lineaire besparingsronde die een neoliberale visie op de provinciebesturen kenmerkt: “De provincies worden gewoon weg bespaard zonder dat de regeringspartijen stil staan bij de gevolgen voor de bevolking en het personeel. Dat het provinciale niveau voor haar eigen taken beter werk levert dan Vlaanderen of de lokale besturen is blijkbaar niet van tel. PVDA zal zich niet neerleggen bij de besparingen en blijft opkomen voor een versterking van sociale diensten en de publieke infrastructuur.”