Skip to content

Provinciale deputatie negeert bewoners en actiegroepen

Provinciale deputatie negeert bewoners en actiegroepen

In het kleiputtengebied tussen Rumst en Boom dreigt de grootste ontbossing van Vlaanderen zich te voltrekken. Het gebied moet een stortplaats worden voor zand van de Oosterweelwerken. Bewoners en actiegroepen verzetten zich tegen de plannen, maar de provinciale deputatie blijft Oostindisch doof.

De provincie Antwerpen en de Vlaamse Waterweg willen zo'n 4,5 miljoen kubieke meter zand van de Oosterweelwerken dumpen in de kleiputten op de grens van Rumst en Boom. Van het 55 hectare grote gebied moet 10 hectare gesaneerd worden. In de voorliggende plannen zou daarbij 35 hectare bos gerooid worden.

Maar volgens lokale actiegroepen zouden slechts twee voormalige storten van in totaal 10 hectare gesaneerd moeten worden. Dat blijkt uit een milieueffectenrapport en een bodemonderzoek. Daaruit blijkt ook dat 90 procent van het gebied waardevol natuurgebied is.

PVDA-provincieraadslid Rudy Sohier stelde hierover een mondelinge vraag aan de provinciale deputatie. Twee belangrijke nieuwe evoluties worden door de provincie volledig genegeerd, zo bleek.

Niet uitgenodigd

PVDA-provincieraadslid Rudy SohierTen eerste is bij vier hoorzittingen gebleken dat een meerderheid van de bevolking voorstander is van de zogeheten nul-sanering, waarbij alleen de twee stortplaatsen aangepakt worden.

Ten tweede doet de groeiende aandacht voor klimaat en milieu grote vragen rijzen bij de geplande kap van 35 hectaren bos, een van de grootste boskappen in Vlaanderen.

Sohier vroeg dan ook of de plannen in het licht van deze twee elementen aangepast werden. Hij wilde ook weten of de betrokken bewoners- en actiegroepen bij het verder uitwerken van de plannen betrokken zouden worden, al dan niet onder de vorm van een werkbank zoals nu succesvol is gebeurd bij het Oosterweel-project?

Het antwoord van de deputatie lag helaas in de lijn van wat alle politici antwoorden als het over klimaat gaat: we doen gewoon verder met klimaatverloedering, we negeren elke vorm van protest en inspraak, onze zorg is immers dat de grote heren winst kunnen maken.

De deputatie stelde dat er met de bewoners- en actiegroepen overleg was geweest. Alleen met een klein deel niet. Ze zouden zowat unaniem akkoord zijn met wat voorligt.

Bij het overleg waren de actiegroepen “Red onze kleiputten” en “Actiecomité Leefmilieu Rupel” niet uitgenodigd. “Red onze kleiputten” vertegenwoordigt 800 buurtbewoners. De groep organiseerde al een volksvergadering met 110 buurtbewoners en een protestwandeling in de kleiputten met 250 deelnemers. Een uitnodiging was dat blijkbaar niet waard.

Verder vertelde de deputatie precies hetzelfde verhaal als 6 maand geleden: “Er moet heel wat gesaneerd worden volgens het bodemonderzoek. Er is grond nodig om die sanering volgens de regels te doen, daarom heeft men veel grond nodig. Het toeval wil dat Oosterweel heel wat grond met zich meebrengt. Probleem is dat je om die initiële 10ha te kunnen saneren veel meer oppervlakte gaat moeten bewerken. Op 13 maart is er opnieuw burgerparticipatie.”

Niet het stort van Antwerpen

Het verdwijnen van 35 hectare bos, meer CO2 en fijnstof in de lucht, dat is voor de deputatie blijkbaar niet van belang. Ook de mening van de meerderheid van de bewoners niet. En evenmin dat de actiegroep “Red onze kleiputten” een plan heeft om met veel minder zand, en dus veel minder kosten en overlast, de twee storten te saneren.

PVDA Boom-Rumst aanvaardt, net als veel inwoners van Boom en Terhagen, niet dat de provinciale deputatie op deze manier omspringt met de natuur, het klimaat en de rust en gezondheid van de bewoners, enkel en alleen om het miljardenproject van de Oosterweel-verbinding iets goedkoper te maken. De Rupelstreek is het stort van Antwerpen niet. PVDA Boom-Rumst steunt het protest van bewoners- en actiegroepen en de eis dat bewoners betrokken worden bij een correcte en wetenschappelijk onderbouwde aanpak.

 

Op 13 maart om 17u gaat in het gemeentelijk technisch centrum van Rumst een infomarkt van het participatieproject door. Kom vanaf 17u meedoen aan onze protestactie tegen de voorliggende plannen.

 

Luk Vandenhoeck