Skip to content

PVDA-Edegem: “Vier 1 mei, voor solidariteit en voor een warme gemeente voor iedereen” - Mortsel

PVDA-Edegem: “Vier 1 mei, voor solidariteit en voor een warme gemeente voor iedereen” - Mortsel

Omdat de vaste optochten en speciale 1 mei activiteiten niet mogelijk zijn nodigt de PVDA Edegem iedereen uit om deel te nemen aan het nationale online 1 mei-festival op 2 dagen www.onzehelden.be. Want op deze Dag van de Arbeid is meer dan ooit duidelijk hoe gewone werkende mensen de samenleving doen draaien, en hoe solidariteit levensnoodzakelijk is.

Maak van Edegem een warme gemeente voor iedereen

De N-VA-meerderheid maakte eind 2019 een ongezien meerjarenplan bekend, dat zwaar wil hakken in tewerkstelling en in de dienstverlening aan de Edegemnaar. Dankzij de klacht die de PVDA samen met de andere oppositiepartijen indiende bij de gouverneur werd het plan vernietigd. Wie hoopte dat een herkansing zou leiden naar een meer sociaal en rechtvaardig meerjarenplan werd zwaar ontgoocheld. Want ook de nieuwe cijfers tonen een harteloze toekomstvisie waarin geld belangrijker is dan mensen.

Actievoerder op één van de acties aan het gemeentehuis van Edegem, tegen de afbraak van de openbare dienstverleningDe PVDA wil dat het bestuur al haar achterhaalde plannen weer opzij schuift nu de coronacrisis de wereld verandert. We willen een bestuur waar de mensen eerst komen, met behoud van de jobs en versterking van de gemeentelijke diensten. Een stevige wijkwerking brengt dan de administratie en andere diensten dichter bij de mensen. Horizontale netwerken met andere gemeenten én met andere ‘zorgspelers’ zorgen dat elke Edegemnaar de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. De gemeentelijke dienstverlener die het dichtst bij de burger staat coördineert.

Elke mens is een supersamenwerker, dat zien we nu elke dag. Spontaan gaan burgers elkaar helpen. Een sterk uitgebouwde sociale dienst kan dit veel beter ondersteunen.

Haal de winst uit de zorg, geef ouderen wat ze verdienen

De huidige coronacrisis maakt duidelijk dat decennialange besparingen in de gezondheidszorg en openbare dienstverlening desastreuze gevolgen hebben. Winstbejag was lange tijd belangrijker dan sociale voorzieningen. En nu was er aan alles een tekort: mondmaskers, testmateriaal, beademingsmachines, ziekenhuisbedden, medicatie zorgpersoneel, …

De mensen die onze gemeente en ons land recht hielden met extra risico om zelf besmet te worden, zijn net diegene die ook het meest slachtoffer zijn geweest van de besparingen. En voor honderden die een leven lang bij droegen aan onze welvaart, schoot de zorg in woonzorgcentra te kort.

Die logica moeten we weer omkeren. Laten we de zorg niet meer overlaten aan de markt. Stop de besparingen en privatiseringen, ook in de openbare diensten. Geef ouderen respectvolle zorg, volwaardige maaltijden en een fijne omkadering. Beknibbel niet op personeel. Want onze ouderen zijn geen koopwaar.

Activeer het fortuin van de rijkste multimiljonairs voor de coronafactuur

Gaan de helden van vandaag opnieuw de coronafactuur betalen? Diegenen die vonden dat er geen geld was voor de overheidsdiensten vonden tijdens de bankencrisis plots heel veel overheidsgeld om de banken te redden. Nu zien we weer hetzelfde: diegenen die vonden dat er nog veel te rapen viel in de sociale zekerheid, vinden nu weer massa’s geld om bedrijven te redden.

Blijkbaar is er altijd overheidsgeld als ceo’s er om vragen. En is dat geld plots verdwenen als het om elementaire basisvoorzieningen voor de gewone burger gaat.

Deze keer mag de rekening niet opnieuw naar de gewone burgers gaan. De PVDA lanceert daarom het voorstel om op alle vermogens van meer dan drie miljoen een eenmalige coronataks van 5% te heffen. Een solidariteitsbijdrage op de grootste fortuinen die het slapend kapitaal van de rijkste multimiljonairs activeert.

Geen woorden, maar daden

Meer dan 200 medewerkers, dokters, verpleegkundigen van de dokterspraktijken van Geneeskunde voor het Volk stonden de voorbije weken in de eerste lijn. Als een van de eersten testten ze een volledig woonzorgcentrum op corona. Ze stonden het personeel in andere woonzorgcentra bij, werkten efficiënte procedures uit en vulden de dringendste noden aan beschermingsmateriaal.

Ook de PVDA-mandatarissen voegden de daad bij het woord en stortten de helft van hun parlementaire wedde aan Artsen Zonder Grenzen, Dokters Van De Wereld en het Rode Kruis, organisaties die zich verdienstelijk inzetten in deze crisis.

Op die manier zal de PVDA mee het verschil blijven maken: met de daad bij het woord. In de coronastrijd van elke dag. En in de strijd voor een andere, gezonde en sociale samenleving.

Wij wensen iedereen een gezond, solidair en strijdbaar Feest Van de Arbeid!