Skip to content

PVDA Edegem vraagt schepen van Cultuur om geplande commercialisering Huis Hellemans terug te schroeven

PVDA Edegem vraagt schepen van Cultuur om geplande commercialisering Huis Hellemans terug te schroeven

Nadat de Edegemse PVDA haar voorstellen voor de toekomst van Huis Hellemans via een brief aan de burgemeester en betrokken beleidsmakers van het gemeentebestuur had bekendgemaakt, werd maandag een delegatie uitgenodigd voor een gesprek met de schepen van Cultuur Michiels (N-VA).

In de brief met een nieuwjaarswens pleitte de PVDA ervoor om de huidige plannen waarbij het bestuur op zoek gaat naar een privé-uitbater stop te zetten. Om een jaarlijks budget te voorzien voor de renovatie van het Edegemse kunstcentrum en samen met de ploeg van vrijwilligers een nieuw meerjarenplan op te stellen. De PVDA vertrekt vanuit de behoeften en vindt dat een lokaal bestuur moet kijken wat er nodig zal zijn binnen 5, 10 of 20 jaar om een leefbare, sociale en cultuur minnende gemeente te behouden.

De PVDA apprecieert dat de tijd werd genomen om haar positieve voorstellen te bespreken. Maar ook al stelde de schepen dat er de wil is om van Huis Hellemans nog meer een laagdrempelig cultuurversterkend gegeven in het centrum van Edegem te maken, het is overduidelijk dat de toekomst erg onzeker blijft.

Het bestuur kan niet ontkennen dat de afgelopen decennia veel te weinig is geïnvesteerd in de nodige herstellingswerken. Het is tegen die achtergrond dat de huidige meerderheid nu kiest voor de gemakkelijkste weg. Een toekomstige privéuitbater moet opdraaien voor de herstellingskosten en de wijziging in het huidige bestemmingsplan. In ruil krijgt hij een zeer rekbare overeenkomst. Zo zou de toekomst wegvallen van een laagdrempelig en cultuurversterkend huis dat in beheer blijft van de gemeente.

Meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk

Huis Hellemans draait tot juni bijna volledig op geëngageerde vrijwilligers. Dat de piste om verder te bouwen met die ploeg niet ernstig is onderzocht is een gemiste kans. Meer dan 40 jaar lang hebben ze al bewezen dat ze voor continuïteit kunnen zorgen. Iets dat met een privéuitbater nog helemaal niet zeker is. Als er nood is voor ruimere openingsuren voor een aanbod van een drankje en een hapje, zou dit ook met een vrijwilligersploeg kunnen besproken worden.

Zo zou je de zekerheid kunnen garanderen van een laagdrempelige tentoonstellingsruimte die ook kansen biedt aan de niet commerciële, beginnende, out of the box, … kunstenaars. Als het kunstcentrum publiek uitgebaat blijft biedt het ook mogelijkheden voor initiatieven samen met de scholen. Kunstontdekking en beleving, workshops, … het zou allemaal zomaar kunnen. Maar zo een pistes en partners zijn niet bevraagd of gehoord.

Een gemeente is geen commercieel bedrijf

De belangrijkste motivatie voor de commercialisering blijkt financieel te zijn. Om zelf een grondige renovatie te doen, daar is geen geld voor. Nochtans is het helemaal geen gek idee om te investeren in pareltjes van het gemeentelijke patrimonium in het centrum, die eigendom zijn van de gemeenschap. Het riedeltje dat er geen geld zou zijn is louter een bliksemafleider. De rente staat op een dieptepunt, het is overduidelijk dat de overheid veel meer zal moeten investeren in infrastructuur om uit de coronacrisis te geraken. Naast subsidiemogelijkheden vanuit de hogere overheid zijn er wel degelijk andere alternatieven.

Met de PVDA zijn we het dan ook niet eens met de drang om het kunstcentrum te commercialiseren en de gemeente te besturen als een commercieel bedrijf. Voor ons moet een lokale overheid ten dienste staat van het volk en zorgen voor een goeie dienstverlening. Daarvoor betalen we toch belastingen? Het woord gemeente komt niet toevallig van “gemeenschappelijk”. In het Frans is een gemeente “une commune” en niet “un supermarché”. Een kunstinstelling is geen bedrijf waar kunstenaars en bezoekers klanten zijn.

Het gemeentebestuur maakt duidelijk dat het met het plan om Huis Hellemans te commercialiseren wil doorzetten. En indien men geen uitbater kan vinden, is er geen plan B. De PVDA roept de huidige meerderheid op: laat het plan vallen om te commercialiseren. Zet in op ons constructief voorstel: een openbaar kunstcentrum met een laagdrempelige werking, met meer vrijwilligers en meer ondersteuning vanuit de gemeente.

De PVDA plant alvast om het behoud van Huis Hellemans in de volgende maanden in de aandacht te blijven brengen met acties, afhankelijk van wat de coronamaatregelen toelaten. Wil je graag meedoen? Geef een seintje via jan.haak@skynet.be.

 

debug info: this is the footer for domain provincieantwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data