Skip to content

Station Kontich-Lint: sluiting van de loketten is afbraak van dienstverlening

Station Kontich-Lint: sluiting van de loketten is afbraak van dienstverlening

Begin februari maakte de NMBS haar plan bekend om opnieuw een reeks loketten te sluiten. 44 zouden er voor de bijl gaan. Een bijzonder slecht idee. Want een goeie dienstverlening om te treinen, dat is meer dan gemakkelijk online of aan de automaat je ticketje kunnen kopen. Ook voor het station van Kontich-Lint, is de sluiting en bijzonder slecht idee.

"Ook in station Kontich-Lint gaat geleidelijk het licht uit", schrijft Gazet Van Antwerpen vandaag. De NMBS gaat jaar na jaar verder met besparen. Zo blijven beloften voor een ander beleid dat investeert in openbaar vervoer dode letter. Want het gaat niet om zomaar enkele loketten. Vakbond ACOD-Spoor reageert: "In 2007 had de NMBS 208 loketten, in 2018 nog 135 en nu slechts 91. Er zullen bovendien 77 voltijdse equivalenten worden geschrapt. Deze evolutie glijdt verder af naar een permanente minimale dienstverlening."

Permanente minimale dienstverlening. En dat op de drukst gebruikte as van België: die tussen Antwerpen en Brussel. Het is al jaren bezig, en het stopt maar niet. Station Hove sloot in 2005, Mortsel Oude God deed de loketten dicht in 2012, net na een renovatie. En Duffel sloot in 2015. In de nieuwe plannen van de NMBS staan nu zowel Kontich-Lint als Mechelen Nekkerspoel op het lijstje. Op 1 maart zou Kontich-Lint slechts drie dagen meer open zijn. Om later dit jaar helemaal de deuren te sluiten.

De beslissing wordt nu genomen in de coronacrisis op een ogenblik dat het verkeer veel is verminderd. Maar als dat binnen enkele maanden ophoudt, gaat de trein weer veel meer gebruikt worden. Vanzelfsprekend zijn er altijd dingen in verandering, in hoe mensen hun ticket kopen, online of aan de automaat. Maar om te denken dat er geen loketten meer zouden nodig zijn, juist op een ogenblik dat we openbaar vervoer verder willen ontwikkelen als alternatief, is een volledig fout idee. De loketbediende van Kontich vertelt zelf in de krant: “Het informatieve aspect gaat voor de reizigers nog het meeste wennen zijn. Want niet zozeer de ticketverkoop, maar informatie over niet alleen de treinen, maar bijvoorbeeld over een aansluitende buslijn hier aan het station of zelfs gewoon locaties in Kontich, zijn de vragen die het meest weerkeren.”

Er zijn zoveel zaken waarop de automaat geen antwoord heeft

Ook mensen die niet mee zijn met alle appjes en online cultuur moeten terecht kunnen. Ook wie moeilijkere vragen heeft over abonnementen of de interessantste tarieven moet die kunnen stellen. Je schoolabonnement kan je bijvoorbeeld enkel in orde brengen met een bewijs aan het loket. Er zijn zoveel zaken waarop de automaat geen antwoord heeft. Federaal parlementslid Maria Vindevoghel stelde dan ook de vraag waarom we loketten niet ontwikkelen tot echte informatiepunten voor duurzame mobiliteit. Aanwezig personeel is van enorm belang als je een kwalitatieve dienstverlening wilt hebben.

Ook voor de veiligheid van de stations is de menselijke aanwezigheid van belang. Niets triester dan stations waar niemand werkt en niemand te zien is. Volgens een studie van de FOD Mobiliteit mijdt één op de drie vrouwen het openbaar vervoer uit angst aangerand te worden. Aanwezigheid en veiligheid is dan ook essentieel om reizigers aan te trekken.

Mensen met een beperking zien het verdwijnen van elke menselijke aanwezigheid in stations met lede ogen aan. Een begeleidster van kinderen met een beperking reageert: “Als we in het verleden op uitstap gingen, werden we prima geholpen door het personeel. Maar we moesten alles op voorhand aanvragen en het materieel dat ze gebruikten dateerde nog uit de negentiende eeuw ... Dit zou veel vlotter moeten kunnen met modern materieel, bvb als iemand zin heeft om op dezelfde dag de trein te nemen, moet dat kunnen. Maar naarmate er steeds meer personeel wordt geschrapt lijkt die droom altijd maar verder weg.”

Specifiek voor Kontich-Lint, is de ontwikkeling van de AED Studios als economische hotspot, met miljoeneninvesteringen in “extended reality”-studios. Momenteel gaat de locatie gebruikt worden als vaccinatiecentrum voor de Zuidrand. Maar is het de bedoeling dat de duizenden mensen die er nadien zullen passeren allemaal met de auto komen? Of willen we zorgen voor een deftige dienstverlening?

De regering schuift naar voor dat er contracten moeten gesloten worden met andere uitbaters als er geen loketten meer zijn. Maar een horecazaak vervangt natuurlijk niet de functie die een loket kan hebben met NMBS-personeel met kennis van zaken. Nog los van het feit dat commerciële zaken totaal andere openingsuren hebben dan de uren waarop mensen de trein nemen.

De PVDA vindt de plannen van de NMBS dan ook een bijzonder slecht idee en vraagt de regering om snel tussen te komen om deze terug te draaien. We hebben geen neoliberale mobiliteitsvisie nodig waar steeds meer mensen hyperflexibel moeten gaan rondrijden met Uber-taxi’s, en waar steeds minder wordt ingezet op kwalitatief en hoogstaand openbaar vervoer.